Persondatapolitik

1. Formål med politik

Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan Odico A/S (”vi”, ”os”) behandler personoplysninger. Med denne politik ønsker vi at gøre dig bevidst om, hvilke informationer der indsamles og behandles, og så vidt muligt hvor længe de opbevares. Privatlivspolitik regulerer behandling af personoplysninger hos Odico A/S i forbindelse med handel, interaktion eller anden udveksling af personoplysninger med os.

 

2. Beskrivelse af behandlinger

Odico A/S behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål og i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi behandler bl.a. dine oplysninger, hvis du er kunde hos os, eller hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev. Oplysningerne vil som alt overvejende udgangspunkt komme direkte fra dig, og vi behandler alene dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, hvortil de blev indsamlet.
Nedenfor kan du lære mere om de typer af behandlinger, vi foretager.

Hjemmeside

I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig via cookies for at forbedre hjemmesidens udseende og brugeroplevelse, samt til at udarbejde statistikker. Vi indsamler kun dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Læs mere om dette i vores cookiepolitik.

Kundeforhold

I forbindelse med salg af varer og tjenesteydelse behandler vi oplysninger om dig for at kunne indgå og opfylde en aftale med dig (GDPR art. 6(1)(b)). Disse oplysninger omfatter kontaktoplysninger som navn, e-mail, adresse og telefonnummer samt købshistorik.

Vi sletter oplysningerne løbende, og sletter dem senest 5 år efter endt kundeforhold.

Nyhedsbreve

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, har vi brug for at behandle dine personoplysninger, når vi udsender nyhedsbreve. Vi behandler hertil kun oplysninger om dit navn og din e-mail.
Vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke (GDPR art. 6(1)(a)). Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at skrive til info@odico.dk eller afmelde dig på det link, der fremgår af hvert nyhedsbrev. Oplysningerne vil stamme fra dig som abonnent.
Vi opbevarer dokumentation for dit samtykke i 2 år efter, at du har afmeldt dig vores nyhedsbrev, da et eventuelt strafansvar forældes efter dette tidsrum.

Jobansøgninger

Vi behandler oplysningerne i din ansøgning, dit CV og eventuelle bilag. Vi behandler således almindelige personoplysninger om dig, herunder navn, kontaktoplysninger, fødselsdato, uddannelse, karakterer og referencer.
Dine oplysninger slettes, når den pågældende stilling er besat, og rekrutteringsprocessen er afsluttet, såfremt du ikke får tilbudt stillingen. Hvis vi ønsker at opbevare dine oplysninger i en periode udover rekrutteringsprocessen, indhenter vi dit udtrykkelige samtykke hertil.
Hvis du derimod bliver tilbudt en stilling, vil din ansøgning, dit CV og eventuelle bilag blive gemt i din personalemappe i HR-afdelingen. Du vil modtage særskilt information om denne behandling.
Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b) om indgåelse af kontrakt. Personprofiltest og kognitiv test samt indhentelse af referencer behandles på baggrund af dit samtykke i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a)
Du kan læse mere om hvordan vi behandler dine oplysninger i forbindelse med rekruttering på formularen hvor du uploader din ansøgning.

 

3. Meddelelse ved lovpligtig behandling

I de tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af en retlig forpligtelse eller et krav i henhold til kontrakt eller et krav, der skal være opfyldt for at indgå en kontrakt, er du forpligtet til at give os oplysningerne for, at vi kan opfylde aftalen samt fakturere dig for vores ydelser. Hvis du ikke ønsker at give os de oplysninger, som vi skal bruge for at overholde vores forpligtelser, kan konsekvensen være, at vi ikke har mulighed for at fortsætte samarbejdet med dig.


4. Modtagere af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed, og vi videregiver som udgangspunkt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog videregive dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil, eller når vi er forpligtet i henhold til lovgivning.
Vi kan overlade personoplysninger til vores systemleverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores specifikke instruks.
Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande eller organisationer uden for EU/EØS. Hvis vi har behov for at overføre oplysninger uden for EU/EØS, f.eks. for at opfylde en aftale med dig, sikrer vi dette med et lovligt overførselsgrundlag.

 

5. Dine rettigheder

Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke.
Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.
Skulle du være utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.


6. Vores kontaktoplysninger

Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:

Odico A/S

Oslogade 1, 5000 Odense C

Telefon:: 2222 1234

Email: info@odico.dk

CVR: 32306497

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os i henhold til ovenstående.

 

7. Ændringer

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer retter vi henvendelse til dig i form af e-mail eller synlig meddelelse på vores website.


Denne privatlivspolitik er senest ændret den 17. juni 2020