Well Mate – Støbeforme

Well Mate er udviklet i samarbejde med Arkil A/S og Aarhus Vand A/S, og udgør Odicos første applikation bygget på Sculptor. Applikationen muliggør online konfiguration og bestilling af brøndforme i en proces, som er integreret med Odicos robotfremstillingsanlæg.

Arkil A/S vægter innovation, miljø- og klimaforhold meget højt og det går hånd i hånd med Odicos visioner og holdninger til bæredygtighed og arbejdsforhold.

I forhold til traditionel on-site støbning, er processen blevet væsentligt afkortet. Fra at stå nede i et kloakhul i flere dage, som i mange tilfælde ville give trafikale problemer, tager det kun få timer at montere støbeformen, som blot skal afskalles dagen efter og blive kørt på genbrugsstationen.

Billedkreditering: Arkil A/S og Odico A/S

Læs mere omkring samarbejdet lige her.

Tilbage til cases