Person oplysninger 2020-06-18T23:14:16+00:00

Brug af personlige oplysninger i forbindelse med rekruttering

 

 1. Hvorfor behandler vi oplysninger om dig?
  1. I det følgende kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du søger job hos Odico koncernen.
  2. Vi indsamler alene dine personoplysninger til brug for rekruttering, herunder vurderer om du er eller kunne være kvalificeret til nuværende eller fremtidige stillinger hos Odico koncernen.
 2. Hvilke oplysninger indhenter vi?
  1. Vi behandler oplysningerne i din ansøgning, dit CV og eventuelle bilag. Vi behandler således almindelige personoplysninger om dig, herunder navn, kontaktoplysninger, fødselsdato, uddannelse, karakterer og referencer.
  2. Hvis du bliver bedt om at gennemføre en personprofiltest og/eller kognitiv test i forbindelse med rekrutteringen, behandler vi også resultaterne af disse.
  3. I nogle tilfælde indsamler vi oplysninger fra sociale medier som for eksempel Linkedin samt eventuelle oplyste referencer
  4. Vi opfordrer dig til som udgangspunkt ikke at oplyse os CPR-nummer eller følsomme oplysninger, herunder oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold eller oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold. Vi beder dig derfor fjerne eventuelt CPR-nummer på karakterudskrifter mv., da vi ikke har behov for at behandle dit CPR-nummer i rekrutteringsprocessen. Du er dog senest under en eventuel jobsamtale forpligtet til at orientere os, såfremt du lider/har lidt af en sygdom, der vil have væsentlig betydning for din udførelse af arbejdet i den konkrete stilling, du søger, jf. helbredsoplysningslovens regler.
 3. Hvordan vil vi behandle dine oplysninger?
  1. Dine oplysninger vil blive behandlet af medarbejdere i Odico koncernen til de formål, som er anført i pkt. 2 ovenfor.
  2. Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b) om indgåelse af kontrakt. Personprofiltest og kognitiv test samt indhentelse af referencer behandles på baggrund af dit samtykke i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a)
  3. Vi har desuden en række databehandlere, som udfører opgaver på vegne af os. Disse databehandlere vil få adgang til dine personoplysninger. Databehandlerne kan kun tilgå og behandle dine personoplysninger på vegne af os og efter vores instruks for at opfylde de formål, der er fastsat af os.
  4. Dine oplysninger vil på intet tidspunkt blive overført til lande udenfor EU, og vil derfor til enhver tid være beskyttet af EU’s regler om beskyttelse af personoplysninger
 4. Hvor lang tid opbevarer vi oplysninger om dig?
  1. Dine oplysninger slettes, når den pågældende stilling er besat, og rekrutteringsprocessen er afsluttet, såfremt du ikke får tilbudt stillingen. Hvis vi ønsker at opbevare dine oplysninger i en periode udover rekrutteringsprocessen, indhenter vi dit udtrykkelige samtykke hertil.
  2. Hvis du derimod bliver tilbudt en stilling, vil din ansøgning, dit CV og eventuelle bilag blive gemt i din personalemappe i HR-afdelingen. Du vil modtage særskilt information om denne behandling.
 5. Dine rettigheder
  1. Som registreret har du i henhold til databeskyttelsesforordningen en række rettigheder, som du kan benytte dig af, herunder ret til at anmode os om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod behandlingen samt retten til dataportabilitet, såfremt visse betingelser er opfyldt. Har du givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke.
  2. Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk, hvor du også kan indgive en klage, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på.
  3. Har spørgsmål til ovenstående er du meget velkommen til at kontakte os på email: [email protected] eller telefon: 2222 1234
 6. Version
  1. Dette dokument er senest ændret d. 17. juni 2020