Finanskalender

Finanskalender 2020-11-09T08:11:55+00:00

2021

12. februar

Delårsrapport for 1. halvår 2020/21

23. september

Årsrapport for regnskabsåret 2020/21

11. november

Ordinær generalforsamling

2020

7. februar

Delårsrapport for 1. halvår 2019/20

29. juni

Ekstraordinær generalforsamling

17. september

Årsrapport for regnskabsåret 2019/20

3. november

Ordinær generalforsamling

2019

7. februar

Delårsrapport for 1. halvår 2018/19

19. september

Årsrapport for regnskabsåret 2018/19

7. november

Ordinær generalforsamling

2018

20. september

Årsrapport for regnskabsåret 2017/2018

8. november

Ordinær generalforsamling

2020

7. februar

Delårsrapport for 1. halvår 2019/20

17. september

Årsrapport for regnskabsåret 2019/20

5. november

Ordinær generalforsamling

2019

7. februar

Delårsrapport for 1. halvår 2018/19

19. september

Årsrapport for regnskabsåret 2018/19

7. november

Ordinær generalforsamling

2018

20. september

Årsrapport for regnskabsåret 2017/2018

8. november

Ordinær generalforsamling