Cut’n Move (dk) 2021-06-22T07:55:30+00:00

Cut’n Move™

Cut’n Move er med sin kompakte størrelse og lette iPad-kontrol den hurtige og mobile fliseskærerobot, der vil revolutionere brolægnings- og anlægsarbejde.

HVAD ER CUT’N MOVE?

Cut’n Move er en robotstyret platform for fliseskæring. Fliseskærerobotten er indbygget i en lukket standard trailer, og med en samlet vægt på ca. 2 ton kan den trækkes af almindelige person- eller varebiler. Traileren leveres klar til brug, udstyret med en 6-akset, cloud-forbundet industrirobot. Fliseskærerobotten kan konfigureres individuelt med bl.a. indbygget generator til drift på steder uden nettilslutning, vakuumløfter for tunge fliser og automatisk nivellering til opsætning i ujævnt terræn. Hele systemet betjenes af en iPad – så nemt at alle kan lære det på under 5 minutter.

HVORDAN HJÆLPER CUT’N MOVE DIG?

Cut’n Move automatiserer fliseskæreprocessen, så fokus kan vendes mod det håndværksmæssige aspekt i brolægning. Gennem denne automatisering kan et udlægningsarbejde, som før krævede to personer, gennemføres af blot én person. Herved fordobles produktiviteten, og Cut’n Move skærer avancerede snit med lethed, så hastigheden for komplicerede opgaver øges. Cut’n Move er en støjsvag og sikker proces, hvor støv, vand og bevægelige dele er indkapslet i et lukket miljø. Cut’n Move kan dermed benyttes uden støjgener i beboede områder med en hidtil uset forbedring af arbejdsmiljøet.

HVORFOR CUT’N MOVE?

Cut’n Move er en revolutionerende, mobil robotløsning for on-site skæring af tegl, fliser og andre materialer. Som det første produkt af sin slags på det internationale marked, har vi skabt Cut’n Move for at hjælpe brolæggere med det slidsomme og krævende arbejde med fliseskæring.

MERE INFORMATION

Kontakt os for at få mere information om Cut’n Move eller for at booke en demo.

ODICO OG ARKIL A/S SAMARBEJDE

Cut’n Move er en trailerbaseret robotløsning, der indgår i Odicos koncept “Factory on the Fly” om at bringe robotter direkte til byggepladsen. Cut’n Move, som øger effektiviteten, reducerer omkostningerne markant og sikrer det gode arbejdsmiljø, var under udvikling i mere end to år i et tæt samarbejde med bl.a. Arkil A/S.

Arkil A/S vægter innovation, miljø- og klimaforhold meget højt og det går hånd i hånd med Odicos visioner og holdninger til bæredygtighed og arbejdsforhold.

Med købet af Odicos første robotfliseskærer er vi med til at tage hul på en ny teknologisk udvikling i anlægsbranchen. Robotter og tilhørende software tror vi på sigt kan være med til udvikle virksomheden med både forbedret kvalitet og øget produktivitet, men lige så vigtigt er det, at vi tager et skridt mod at reducere meget af det nedslidende og tunge arbejde som vores branche også er udfordret af. Ideen til robotfliseskæreren er opstået i et udviklingssamarbejde med Odico og en af vore kunder, Aarhus vand. I vores løbende samarbejde har vi skabt det fornødne rum til at tænke nye tanker, muligheder og måder at gribe arbejdet an på.
Jan Schmidt, Teknisk Direktør, Arkil A/S

Læs mere om Odico og Arkils samarbejder med Cut’n Move og Well Mate i Arkils CSR rapport 2020.