About

odico formwork robotics

Odico er en banebrydende forskalnings- og teknologileverandør. Vi leverer forskalning og skumløsning til bygge- og vindindustri med en udvidet kompetence indenfor komplekse, arkitektoniske geometrier, der er umulige at realisere - hurtigt og kosteffektivt. 

Vores forskning er fokusere på udviklingen af en plug 'n play version af vores robotfresmtillingsteknologi, som vi mener vil være i daglig brug på alle, større byggepladser verden over inden længe.

Mission

Transformation af den globale bygningsindustri

Vores mission er at transformere den globale bygningsindustri.

Branchen er stærkt afhængig af manuel arbejdskraft, og selv mindre innovationer ift. design og form er vanskelige at realisere. 

Det vil indtroduktionen af robotter gøre en ende på. 

 

Der er et enormt potentiale for digitalisering og automatisering i sektoren, og vi har udviklet de værktøjer, der kan realisere det potentiale på verdensplan.